• Kiểu dáng: SUV
 • Số chỗ: 7 chỗ
 • Hộp số: Số tự động 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: SUV
 • Số chỗ: 7 chỗ
 • Hộp số: Số tự động 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: SUV
 • Số chỗ: 7 chỗ
 • Hộp số: Số tự động 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: SUV
 • Số chỗ: 7 chỗ
 • Hộp số: Số tự động 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: SUV
 • Số chỗ: 7 chỗ
 • Hộp số: Số tự động 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu