• Kiểu dáng: Pickup (Bán tải)
 • Số chỗ: 5 chỗ
 • Hộp số: Số tự động 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: Pickup (Bán tải)
 • Số chỗ: 5 chỗ
 • Hộp số: Số sàn 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: Pickup (Bán tải)
 • Số chỗ: 5 chỗ
 • Hộp số: Số sàn 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: Pickup (Bán tải)
 • Số chỗ: 5 chỗ
 • Hộp số: Số tự động 6 cấp
 • Dung tích: 1898cc
 • Nhiên liệu: Dầu
 • Kiểu dáng: Double Cab
 • Số chỗ: 5 chỗ
 • Hộp số: Số sàn – 6 số tiến & 1 số lùi
 • Dung tích:
 • Nhiên liệu:
 • Kiểu dáng: Single Cab
 • Số chỗ: 2 chỗ
 • Hộp số: Số sàn – 6 số tiến & 1 số lùi
 • Dung tích:
 • Nhiên liệu: